شرکت روغن موتور آسيا
Farsi         English         Arabic          Russian

جدول مشخصات فني روغن موتورها

جدول روغن پایه

FLASH
Point
VISCOSITY
Index
VISCOSITY
At 100'c
SAE
GRADE
TYPE
190 90 5.6 20 Base oil
210 90 9.3 - 12.5 30 Base oil
 

جدول روغن موتور

POUR
Point
FLASH
Point
VISCOSITY
Index
VISCOSITY
At 100'c
SAE
GRADE
TYPE
12- 230 - 210 95 9.9-11.9 30 SB/CB
12- 230 - 210 110 15.4 - 13.8 40
12- 230 - 210 110 20.1 - 18.1 50
 
18- 205 - 225 98 10 - 20 30 SC/CC
9- 240 - 225 102 13.9 - 15.9 50
9- 225 - 240 109 18 - 20 50
24- 2/0.238 113 18.2 - 20.2 20W50
 
18- 230 - 210 95 12.3 - 11 30 SE/CC
15- 230 - 210 115 16 - 14 40
15- 230 - 210 115 21.5 - 18 50
24- 2/2-235 128 18-21 20W50
 
18- 2/0 100 11-12.2 30 SF/CC
9- 227 105 16.1 - 14.2 40
24- 2/0-230 117 209 - 18 20W50
 
24- 210-230 130 208 - 18.3 50 20w SG/CD
 

جدول روغن دنده

POUR
Point
FLASH
Point
VISCOSITY
Index
VISCOSITY
At 100'c
SAE
GRADE
TYPE
12- 200-220 120 15-18 90 GL - 1
12- 220 - 200 125 20-23 110
9- 225 - 210 130 30 - 27 140
12- 200-220 120 15-18 90 GL - 4
12- 200-220 125 23 - 20 110
9- 2/0-225 130 30 - 27 140
 

جدول روغن هیدرولیک

POUR
Point
FLASH
Point
VISCOSITY
Index
VISCOSITY
At 100'c
ISO GRADE
9- 195 90 61.2-74.8 VG 68
9- 185 90 41.4-50.6 VG 46
9- 175 90 28.8-35.2 VG 32
12- 165 90 19.8-24.2 VG 22
9- 205 90 90-110 VG 100
9- 215 90 135-165 VG 150
 
صفحه اصلي | درباره ما | محصولات | كنترل كيفيت | مشخصات فني | استاندادرها | آرشيو اخبار | لينكهاي مرتبط | تماس با ما
Designed and SEO by kaspid Web Marketing