شرکت روغن موتور آسيا
Farsi         English         Arabic          Russian

کنترل کيفيت شرکت روغن موتور آسيا

واحد کنترل کيفيت از بدو تأسيس شرکت روغن موتور آسيا فعال بوده است و همواره به موازات افزايش سطوح کيفي محصولات، خود را در جنبه ي تجهيزاتي و نيروي انساني توسعه داده است.

استانداردهاي دريافتي اين شرکت در ايمني و بهداشت محيط کار از جمله فعاليتهاي واحد کنتل کيفيت هستند که واحد کنترل کيفي و تحقيقات بصورت دوره تحت مميزي و بازبيني داخلي و خارجي مي باشد و در اين راستا خود را با الزامات آنها تطبيق داده است.

کليه آزميشات براساس دستور العمل ها و مراجع معتبر جهاني مانند ASTM ،IP ،DIN صورت مي پذيرد. اين آزميشگاه به دليل تنوع و تعداد مواد اوليه، محصولات مياني فرايند، محصولات نهايي و محصولات جانبي گستره وسيعي را شامل مي شوند که اين امر خود موجب تجهيز اين امور به دستگاه ي پيشرفته آناليز و اندازه گيري و بکارگيري نيروي انساني مجرب و کار آزموده گرديده است.
 

اين واحد در امر تهيه و تدوين فرمولاسيون، ارائه خدمات آزمايشگاهي به صنايع مختلف کشور فعال مي باشد.
 
صفحه اصلي | درباره ما | محصولات | كنترل كيفيت | مشخصات فني | استاندادرها | آرشيو اخبار | لينكهاي مرتبط | تماس با ما