شرکت روغن موتور آسيا
Farsi         English         Arabic          Russian

روغن صنعتي

اين محصول با استفاده از روغن پيه حاصل از پاليش برشي از نفت خام بنام لوب کات ( Lube cut ) و مواد افزودني مناسب با خاصيت پائين آوردن نقطه ريزش توليد گرديده است.

موارد کاربرد
روغن مناسب جهت سيستم هي روانکاري قطره ي و روانکاري شفت و غلاف پمپهي چاه عميق و سير روانکاري هي عمومي ساده.
 
 
صفحه اصلي | درباره ما | محصولات | كنترل كيفيت | مشخصات فني | استاندادرها | آرشيو اخبار | لينكهاي مرتبط | تماس با ما